Nasze Filary

Fundacje

Fundacja IBSA na rzecz badań naukowych

IBSA fondazione per la ricerca scientifica

Fundacja IBSA na rzecz badań naukowych tworzy kulturę, rewolucjonizując koncepcję opieki zdrowotnej poprzez rozpowszechnianie informacji naukowych i prowadzenie projektów badawczych integrujących wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i ścisłych. Głównym celem Fundacji IBSA jest wspieranie społeczności zaangażowanych w jej rozwój, a w szczególności udzielanie pomocy młodym studentom i naukowcom. Aby osiągnąć ten cel, Fundacja IBSA promuje fora wysokiego szczebla zrzeszające naukowców uznanych na całym świecie umożliwiając nawiązanie dialogu z młodszymi pokoleniami stypendystów. Ponadto Fundacja IBSA finansuje programy stypendialne w kilku dziedzinach badań podstawowych i klinicznych oraz upowszechnia kulturę naukową dzięki stosowaniu innowacyjnych modeli komunikacji, które budują dialog między ludźmi. 


 

Fundacja IBSA dla dzieci i ośrodek opieki IBSA Primi Passi

IBSA Fondazione for children

Celem fundacji jest zarządzanie ośrodkiem opieki dziennej IBSA Primi Passi dla 30 dzieci w wieku od 4 miesięcy do 4 lat, utworzonym w celu zapewnienia praktycznej pomocy pracownikom IBSA w kantonie Ticino (Szwajcaria) i lokalnej ludności.


 

Fundacja IBSA na rzecz zarządzania pracowniczym funduszem ubezpieczeń społecznych

IBSA Foundation for occupational pension provision

Fundacja została założona w 1958 r. w celu zarządzania aktywami funduszu emerytalnego pracowników IBSA w Szwajcarii. Oferowane usługi zabezpieczenia społecznego przewyższają usługi wymagane przez szwajcarskie prawo dla zakładowych funduszy emerytalnych i zapewniają pracownikom spokój finansowy na emeryturze oraz w przypadku problemów zdrowotnych.