Fundacja IBSA na rzecz badań naukowych

IBSA fondazione per la ricerca scientifica

Fundacja IBSA na rzecz badań naukowych tworzy kulturę, rewolucjonizując koncepcję opieki zdrowotnej poprzez rozpowszechnianie informacji naukowych i prowadzenie projektów badawczych integrujących wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i ścisłych. Głównym celem Fundacji IBSA jest wspieranie społeczności zaangażowanych w jej rozwój, a w szczególności udzielanie pomocy młodym studentom i naukowcom. Aby osiągnąć ten cel, Fundacja IBSA promuje fora wysokiego szczebla zrzeszające naukowców uznanych na całym świecie umożliwiając nawiązanie dialogu z młodszymi pokoleniami stypendystów. Ponadto Fundacja IBSA finansuje programy stypendialne w kilku dziedzinach badań podstawowych i klinicznych oraz upowszechnia kulturę naukową dzięki stosowaniu innowacyjnych modeli komunikacji, które budują dialog między ludźmi. 


 

Fundacja IBSA dla dzieci i ośrodek opieki IBSA Primi Passi

IBSA Fondazione for children

Celem fundacji jest zarządzanie ośrodkiem opieki dziennej IBSA Primi Passi dla 30 dzieci w wieku od 4 miesięcy do 4 lat, utworzonym w celu zapewnienia praktycznej pomocy pracownikom IBSA w kantonie Ticino (Szwajcaria) i lokalnej ludności.


 

Fundacja IBSA na rzecz zarządzania pracowniczym funduszem ubezpieczeń społecznych

IBSA Foundation for occupational pension provision

Fundacja została założona w 1958 r. w celu zarządzania aktywami funduszu emerytalnego pracowników IBSA w Szwajcarii. Oferowane usługi zabezpieczenia społecznego przewyższają usługi wymagane przez szwajcarskie prawo dla zakładowych funduszy emerytalnych i zapewniają pracownikom spokój finansowy na emeryturze oraz w przypadku problemów zdrowotnych.