Odpowiedzialność

Odpowiedzialność spełnia funkcję społeczną, która wykracza poza leczenie i pojęcie choroby, ponieważ nie może być bogactwa, jeśli nie zwraca się wartości społeczności, której jest się częścią. Zrównoważony rozwój jest zatem niezwykle ważny, co znajduje również odzwierciedlenie w zaangażowaniu Fundacji IBSA.