Nasze Filary

Jakość

Upraszczamy istniejące rozwiązania terapeutyczne opracowując innowacyjne preparaty i systemy podawania leków w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby naszych pacjentów. Jest to złożony proces, który wymaga, aby jakość towarzyszyła naszym wszystkim działaniom, nigdy nie zapominając o trosce o ogólne zdrowie i dobre samopoczucie Ludzi.

Staramy się działać w sposób produktywny, opierając naszą pracę na poczuciu Odpowiedzialności rozumianym jako zdolność do rozwoju opieki i generowania przychodów przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska i ram instytucjonalnych społeczności, w której żyjemy.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo naszych produktów i ich zgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi jakości, środowiska i zdrowia, przeprowadzamy regularne audyty naszych dostawców oraz audyty wewnętrzne, a nasze zakłady produkcyjne są kontrolowane przez organy regulacyjne krajów, do których eksportujemy nasze produkty.