Nasze Filary

Działania

Partnerstwo z bankiem leków Banco Farmaceutico

IBSA responsabilità: Banco Farmaceutico

IBSA po raz pierwszy nawiązała współpracę pro-bono z bankiem leków Banco Farmaceutico w 2013 roku, aby szerzyć ideę dzielenia się – istotnego elementu naszej wizji zrównoważonego i integracyjnego rozwoju. 
W ciągu 6 lat IBSA Farmaceutici przekazała łącznie 247 tysięcy opakowań leków, w tym w 2018 roku 6000 paczek na sale operacyjne obsługiwane przez personel z włoskich sił zbrojnych pomagający ludności znajdującej się w złej sytuacji za granicami kraju. 
Z roku na rok dochodziło do pogłębienia współpracy i podjęcia kolejnych działań, w tym od 2016 roku publikowania raportów na temat ubóstwa zdrowotnego. 
Niniejszy raport zawiera analizę, która jest szczególnie pomocna w zrozumieniu i zapobieganiu trudnościom w dostępie do opieki zdrowotnej we Włoszech.
Wsparcie udzielane przez IBSA bankowi leków oraz zespołowi, który pracował nad Raportem, jest w zgodzie z realizowanym od początku istnienia firmy programem społecznej odpowiedzialności biznesu. Troska o ludzi i ich dobro stanowią wspólną podstawę wszystkich naszych projektów z zakresu odpowiedzialności społecznej. 

Dowiedz się więcej na: 
bancofarmaceutico.org


 

Casa dos Curumins

IBSA responsabilità: Casa dos Curumins

Stowarzyszenie zostało założone w 2005 roku w celu realizacji projektu adopcji na odległość. IBSA przyczyniła się do powstania projektu i nadal go sponsoruje i rozwija. Korzystając z placówek dziennej opieki i szkoły muzycznej Casa dos Curumins oferuje realizację marzeń i nadziei ponad 400 dzieciom i młodzieży w różnym wieku, mieszkającej w dzielnicy nędzy Santa Terezinha na przedmieściach Sao Paolo w Brazylii. Celem tej inicjatywy jest zaoferowanie dzieciom i młodzieży alternatywy dla otaczającego je głodu, przemocy i upadku społecznego poprzez zapewnienie wsparcia do czasu ukończenia szkolenia zawodowego i znalezienia pracy. Umożliwiono włączenie społeczne dzieci i młodzieży z rodzin marginalizowanych, promując wartości etyczne oraz zapewniając edukację artystyczną, kulturalną i środowiskową, zajęcia sportowe i szkolenia zawodowe, w celu wychowania gruntownie wykształconych, kochających i szczęśliwych istot ludzkich żyjących w zgodzie z innymi oraz środowiskiem i posiadających zarówno wiedzę akademicką, jak i zawodową.

Dowiedz się więcej na:
casadoscurumins.org


 

I Bambini delle Fate

IBSA responsabilità: I Bambini Delle Fate

Jednym z wielu projektów i współprac, które IBSA zrealizowała w społeczności na przestrzeni lat jest I Bambini delle Fate, inicjatywa społeczna, które zapewnia wsparcie ekonomiczne dla rodzin dzieci i młodzieży dotkniętej autyzmem i innymi niepełnosprawnościami.
W ramach współpracy IBSA z I Bambini delle Fate, która rozpoczęła się w 2014 roku, firma zapewnia wsparcie dla projektu „Aiuta ad aiutare la Fondazione Danelli"  zorganizowanego w rejonie Lodi.

Celem jest wsparcie Fundacji udzielającej pomocy rodzicom w rozpoznaniu i zaakceptowaniu niepełnosprawności dziecka, w uzyskaniu narzędzi i nauczeniu się, jak stać się bardziej efektywnym w codziennej opiece nad dzieckiem oraz poprawa ochrony dobrostanu psychicznego i fizycznego rodzin. Za pośrednictwem Fundacji rodzice mogą również spotykać się z innymi ludźmi i tworzyć stowarzyszenia lub sieci wsparcia, w ten sposób promując pozytywny krąg wsparcia społecznego.

Dowiedz się więcej na:
www.ibambinidellefate.it

 


 

W 2020 roku ustanowiono nowe partnerstwo IBSA z Business and Professional Women Ticino

IBSA responsabilità: BPW Ticino

W ramach swojego zobowiązania do dzielenia się niektórymi Celami Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 ONZ, w szczególności dotyczącymi równości płci, IBSA zdecydowała się na współpracę i wsparcie dla Business and Professional Women (BPW) Club Ticino. Stowarzyszenie to należy poprzez BPW Switzerland do BPW International - największej na świecie sieci kobiet (zrzeszającej 30 000 członkiń), a jego celem jest ochrona interesów kobiet aktywnych zawodowo. 
Współpracę z BPW Ticino zapoczątkowano ze względu na wyznawanie pewnych wspólnych wartości: IBSA zawsze popierała równość wynagrodzenia i równość szans zawodowych, o czym świadczy fakt, że 43% menedżerów i szefów działów firmy to kobiety. BPW Ticino, założone w 1983 roku, składa się obecnie z 70 członkiń: kobiet biznesu, osób samozatrudnionych i pracowników z różnych środowisk zawodowych w różnym wieku i różnych narodowości.
Misja BPW przekłada się na różnorodne działania i wydarzenia dotyczące m.in. szkoleń, mentoringu i networkingu. Stowarzyszenie skupia się przede wszystkim na aspekcie równości wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet oraz na prowadzeniu innych projektów, takich jak: Ticino Empowerment, Women on Boards, Equality Means Business, Mentoring i Equal Pay Day.
BPW Switzerland zrzesza 2 300 członkiń w całym kraju (we wszystkich obszarach językowych kraju), którzy biorą czynny udział w działalności zawodowej, kulturalnej, obywatelskiej i społecznej. Członkinie uczestniczą w działaniach promowanych przez lokalne, krajowe i międzynarodowe sieci, m.in współdziałają w realizacji projektów ekonomicznych, społecznych i politycznych, mentoringu, programach ustawicznego rozwoju zawodowego oraz współpracują z instytucjami europejskimi i międzynarodowymi, takimi jak ONZ i Rada Europy.
BPW International, dla której, podobnie jak w przypadku BPW Switzerland, wartościami są osobista odpowiedzialność, niezależność i samostanowienie, pełni również funkcje doradcy Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC) oraz obserwatora w organach ONZ.

Dowiedz się więcej na:
www.bpw-ticino.ch/home

 


 

Projekt The Special Needs zachęcający osoby niepełnosprawne do grania w piłkę nożną

IBSA Activities: Avventuno

Chociaż piłka nożna jest niezwykle popularnym sportem, jakie są możliwości uprawiania tego sportu przez osoby niepełnosprawne? Calcio eii  – Piłkarskie emocje, integracja i włączenie – to inicjatywa dla młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych wdrożona w Ticino.
IBSA połączyła siły z Progetto Avventuno (AVV21) i FCL Special Needs, aby nawiązać współpracę CSR w celu wspierania młodych, niepełnosprawnych sportowców, aby umożliwić im zaznanie wyjątkowych doświadczeń związanych z graniem w piłkę nożną i innymi powiązanymi aktywnościami. Ten ważny projekt prowadzi Boris Angelucci, trener UEFA B+, były gracz FC Lugano i członek Federacji Piłkarskiej Ticino. Angelucci trenuje również klub FCL Special Needs.
Projekt, który został uruchomiony w sierpniu 2019 roku podczas międzynarodowego turnieju Football Is More, w ramach którego odbyła się również pierwsza edycja mistrzostw „European Special Needs Cup”, nakłonił Progetto Avventuno do nawiązania współpracy z innymi lokalnymi stowarzyszeniami w celu utworzenia drużyny składającej się z dorosłych osób niepełnosprawnych zdolnych do rywalizacji z innymi ważnymi drużynami Special Needs, takimi jak Manchester, Mediolan, Liverpool i Paris Saint Germain.
Drużyna piłkarska FCL Special Needs angażuje się w promowanie integracji i równych szans dla niepełnosprawnej młodzieży w wieku powyżej 16 lat organizując regularne sesje treningowe, gry towarzyskie i turnieje, w tym wydarzenia sportowe z udziałem innych drużyn osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Drużyna nosi koszulkę FC Lugano, aby zwiększać świadomość i wrażliwość wśród członków lokalnej społeczności.
W przypadku młodzieży w wieku do 16 lat, organizacja promuje integrację, zapewniając nie tylko wsparcie w procesie włączania młodzieży do istniejących drużyn, ale także porady drużynom i trenerom oraz know-how wymagane do skutecznego wdrożenia tych młodych graczy.

Dowiedz się więcej na:
https://www.avventuno.org/