Innowacja

Wprowadzanie innowacji jest codziennym wyzwaniem: oznacza przekształcanie rozwiązań terapeutycznych o znanych już właściwościach w prostsze i bardziej zaawansowane narzędzia leczenia. Pracując tylko nad przyszłością, można zaspokoić potrzeby teraźniejszości. Celem firmy jest tchnięcie nowego życia w te sektory, które często są zaniedbywane, wykorzystując najnowocześniejsze technologie do optymalizacji biodostępności aktywnych składników powszechnie stosowanych leków oraz rozwijając systemy terapeutyczne zdolne do poprawy jakości życia.