Nasze Filary

Innowacja

Przekształcanie istniejących rozwiązań terapeutycznych w bardziej zaawansowane formy instrumentów leczniczych

Innowacja to codzienne wyzwanie i główny kierunek wszystkich działań IBSA, a jej źródłem jest unikalna zdolność do przekształcania istniejących rozwiązań terapeutycznych w bardziej zaawansowane formy instrumentów leczniczych.

Naszym celem jest tchnięcie nowego życia w obszary, które często zostały już zapomniane przez naukę i badaczy, i wykorzystanie najnowocześniejszych technologii w celu zwiększenia biodostępności substancji czynnych najczęściej stosowanych leków oraz opracowania innowacyjnych systemów podawania leków, które będą bardziej funkcjonalne i dostosowane do rzeczywistych potrzeb, dzięki czemu przyczynią się do poprawy jakości życia ludzi.

 

Lubimy porównywać nasze podejście do komórek macierzystych, ponieważ posiadają one zdolność do samoodnowy i różnicowania się w wyspecjalizowane komórki wedle zaistniałej potrzeby, co odróżnia nas od innych.