Ludzie

IBSA dąży do nowego humanizmu opieki, który jest możliwy dzięki połączeniu technologii, nauki i kultury. Tym, co napędza Spółkę, jest jej zaangażowanie w reagowanie w namacalny sposób na potrzeby i wymagania indywidualnej osoby, przy jednoczesnym docenianiu jej poza chorobą. W rzeczywistości opieka opiera się na zdolności do zwiększania skuteczności terapii, również poprzez mobilizację kreatywności zarówno jako zasobu indywidualnego, jak i grupowego.