Ludzie

Nasza wizja - koncepcja opieki wykracza poza terapię i chorobę: w IBSA wierzymy w nowy humanizm opieki,  możliwy do realizacji dzięki osiągnięciom technologii, nauki i kultury.

W IBSA podejście skoncentrowane na Pacjentkach i Pacjentach jest rozumiane jako wdrażanie działań poprawiających opiekę nad Nimi, co ma na celu humanizację opieki, koncentrowanie uwagi na Pacjentkach i Pacjentach, odpowiadanie na Ich potrzeby i wymagania, przy jednoczesnym wykraczaniu poza chorobę.

Wierzymy, że do zapewniania opieki niezbędne są umiejętności zapobiegania chorobom, a także zdolności do poprawy skuteczności leczenia, również poprzez zwiększanie kreatywności jako zasobu indywidualnego i grupowego.

W IBSA poczucie przynależności i identyfikowanie się z wartościami firmy są częścią naszego DNA, które naturalnie przekazujemy naszym pracownikom, podobnie jak chromosomy zawierające informację genetyczną, która jest przekazywana do komórek potomnych.