Medycyna rozrodu

Medycyna rozrodu

WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) uznaje niepłodność za chorobę.

Według różnych danych szacunkowych niepłodność dotyka od 15% do 20% par w krajach uprzemysłowionych.

Na całym świecie około 90 milionów ludzi ma problemy z płodnością. W Europie – kontynencie, na którym w największym stopniu stosuje się sztuczne zapłodnienie, a liczba podawanych cykli leczenia wzrosła ze 100 tysięcy w 1995 roku do 700 tysięcy w 2014 roku – z niepłodnością zmaga się 25 milionów osób. W ostatnich latach odnotowano spadek współczynnika dzietności na całym świecie; nawet w Afryce, gdzie współczynnik dzietności jest najwyższy, liczba urodzeń na kobietę spadła z 5,1 w latach 2000-2005 do 4,7 w latach 2010-2015.

Problem niepłodności ma wyraźny wymiar społeczny i nie powinien być sprowadzany, jak to często się zdarza, do problemu, którego należy się wstydzić i który dotyka niewielu par zmuszonych do samodzielnego mierzenia się z trudnościami.

Medycyna umożliwia obecnie zastosowanie szeregu metod medycznie wspomaganej prokreacji (MAP - Medically-Assisted Procreation).

Stworzone z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii portfolio produktów IBSA, przeznaczonych do leczenia niepłodności, obejmuje wysoce glikozylowane ludzkie gonadotropiny wytwarzane w specjalnym procesie oczyszczania oraz progesteron w roztworze wodnym.

IBSA: Reproductive medicine

Uwaga: informacje zawarte na tej stronie internetowej oraz sekcje dotyczące określonych problemów zdrowotnych służą wyłącznie celom informacyjnym i mają na celu zachęcanie do relacji między lekarzem a pacjentem, a nie zastępowanie ich. Podane zalecenia mają charakter ogólny: określone leki i terapie muszą być przepisywane wyłącznie przez lekarzy.