Nasze Filary

Nasze Filary

W IBSA centrum zainteresowania stanowią Ludzie i wierzymy, że to właśnie ich pomysłowość jest siłą napędzającą Innowację, w ramach ciągłego zaangażowania w doskonalenie. Istotą naszych działań jest Jakość życia Pacjentów i naszych Współpracowników, zrównoważone i harmonijne środowisko pracy, silna motywacja do znajdowania innowacyjnych rozwiązań celem poprawy zdrowia i samopoczucia, uczciwość i transparentność w relacjach i w komunikacji z Pracownikami ochrony zdrowia.

Odpowiedzialność w IBSA oznacza zapewnienie ochrony zdrowia w szerszej perspektywie, która wykracza poza produkt leczniczy i poza terapię. Dla IBSA Odpowiedzialność oznacza troskę o ludzi i społeczeństwo dzięki najnowszym osiągnięciom technologii i nauki.