Nasze Filary

Filozofia firmy opiera się na czterech filarach: Człowieku, który w IBSA jest nie tylko finalnym odbiorcą produktu, ale także punktem wyjścia całego procesu; Innowacja, która jest centralnym punktem wszystkich naszych działań, wartością przewodnią zarówno dla rozwoju produktu, jak i biznesu, jedynym skutecznym sposobem doskonalenia, optymalizacji i osiągania doskonałości poprzez dążenie do nowych odkryć naukowych i technologicznych; Jakość, wspólny mianownik i fundamentem kultury Grupy, zawsze traktowana jako wartość dodana i inwestycja, nigdy koszt; Odpowiedzialność, która jest podstawą, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym, zdolnym do objęcia funkcji społecznej wykraczającej poza opiekę.