Endokrynologia

Endokrynologia

PTE_logo_s.png

 IBSA Poland jest Przyjacielem                             
Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

 

Spośród wielu elementów tworzących układ endokrynologiczny, tarczyca od dziesięcioleci jest przedmiotem dogłębnych badań ze względu na jej liczne funkcje: wpływa na częstość rytmu serca, poziom cholesterolu, masę ciała, poziom energii, siłę mięśni, kondycję skóry, wzrok, regularność miesiączkowania, stan psychiczny i szereg innych czynności.

Hormony tarczycy, wpływając na procesy komórkowe, pomagają kontrolować sposób wykorzystania energii przez organizm oraz pracę komórek, tkanek i organów. Niedoczynność tarczycy może powodować liczne problemy ze zdrowiem, takie jak otyłość, bóle stawów, bezpłodność, choroby serca i depresja1. Zaburzenia czynności tarczycy są w istotnym stopniu niewystarczająco diagnozowane i leczone, w szczególności w krajach rozwijających się.

Niedoczynność tarczycy jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych na świecie; z częstotliwością występowania 0,2-5,3% w Europie i 0,3-3,7% w USA, zależnie od definicji oraz badanej populacji2. Większość pacjentów z niedoczynnością tarczycy zmuszona jest do długofalowej hormonalnej terapii zastępczej tarczycy. Wytyczne opublikowane przez Amerykańskie Towarzystwo Tyreologiczne (American Thyroid Association) uznają lewotyroksynę za najczęściej stosowaną substancję czynną w leczeniu niedoczynności tarczycy3.

IBSA opracowała i opatentowała nowy system wytwarzania i podawania lewotyroksyny, stanowiący przełom w rozwoju dziedziny, w której od wielu lat nie wprowadzano nowatorskich rozwiązań.
 

  1. Gietka-Czernel M. Niedoczynność tarczycy. W: Wielka interna. Endokrynologia. Wyd. 1 pod red. Zgliczyński W. Medical Tribune Polska, Warszawa 2012.
  2. Taylor PN et al. (2018) Global epidemiology of hyperthyroidism and hypothyroidism. Nat Rev Endocrinol. 2018 May;14(5):301-316
  3. Jonklaas J et al. (2014) Guidelines for the treatment of hypothyroidism: prepared by the American Thyroid Association task force on thyroid hormone replacement. Thyroid. 2014;24(12):1670-175

PL-TIRO-2020-Q3-5