Nasze 4 Filary

Odpowiedzialność

W IBSA odpowiedzialność jest funkcją społeczną, która nie ogranicza się wyłącznie do opieki zdrowotnej

Zgodnie z wizją IBSA, bogactwo, które pochodzi z rozwoju produktywnej działalności gospodarczej ma sens tylko wtedy, gdy nim się dzielimy. Dlatego podejmujemy misję by odpowiadać na potrzeby Ludzi w zakresie opieki wykraczając poza koncepcję choroby oraz opracowując innowacyjne rozwiązania terapeutyczne wysokiej jakości.

W IBSA wierzymy, że solidarność odgrywa kluczową rolę, a nasze zaangażowanie w życie społeczności jest widoczne w działaniach Fundacji IBSA skupiających się na udzielaniu wsparcia w najbardziej zaniedbanych obszarach.

FUNDACJE

RODZICIELSTWO

DZIAŁANIA