Nasze filary

Odpowiedzialność

Najlepsza postać rozwiązań terapeutycznych dla pacjentów

Dla IBSA wytwarzanie farmaceutyków oznacza troskę o ogólny stan zdrowia i dobre samopoczucie ludzi. Dlatego odpowiedzialność wobec jednostki i środowiska to wartości, które dominują na wszystkich poziomach w firmie.

Filozofia firmy jest inspirowana leżącą u jej podstaw kluczową zasadą. Zgodnie z tą zasadą bogactwo, które pochodzi z rozwoju produktywnej działalności gospodarczej ma sens tylko wtedy, gdy nim się dzielimy. Właśnie dzięki temu podejściu IBSA dostrzega społeczną funkcję swojej pracy, a co za tym idzie, etyczną odpowiedzialność wobec jednostki i środowiska.

W tym celu, aby podzielić się swoją ideą opieki zdrowotnej, podkreślając przyjęcie właściwych praktyk w zakresie ochrony socjalnej i ochrony środowiska, w 2016 r. grupa opracowała swój pierwszy raport na temat zrównoważonego rozwoju, w którym zebrano i opisano dane dotyczące wyników firmy i podejścia do zrównoważonego rozwoju w roku finansowym 2015. W ramach tego raportu przeanalizowano również ostatni trzyletni okres, w celu przedstawienia ogólnego kompleksowego obrazu. Raport za lata 2016-2017 został opublikowany na początku 2019 roku.