Obszary terapeutyczne

Obszary terapeutyczne

IBSA koncentruje swoje działania w obszarach, w których może naprawdę zmienić i poprawić jakość życia pacjentów, udostępniając pacjentom i pracownikom służby zdrowia gotowe rozwiązania.

IBSA ma obecnie 65 zarejestrowanych przez siebie patentów, a kilka innych produktów i patentów jest w trakcie opracowywania. Znaczna część badań poświęcona jest innowacyjnym, efektywnym terapiom, które są dodpowiedzią na niezaspokojone potrzeby w dziedzinie medycyny.

IBSA w Polsce jest obecna w 5 głównych obszarach terapeutycznych, z jej cenionymi produktami używanymi na całym świecie (w kolejności alfabetycznej).