Nasze filary

Innowacja

Poszerzanie możliwości człowieka

Innowacja to klucz do poprawy jakości życia pacjentów poprzez prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej nad nowymi terapiami oraz nad ulepszeniem istniejących terapii poprzez zaoferowanie ich w bardziej praktycznej i użytecznej postaci, takiej jak płyny czy kapsułki żelowe.

Innowacja to codzienne wyzwanie i główny kierunek wszystkich działań IBSA,  a jej źródłem jest unikalna zdolność do przekształcania istniejących rozwiązań terapeutycznych w bardziej zaawansowane formy instrumentów leczniczych.

Jej celem jest tchnięcie nowego życia w obszary, które często zostały już zapomniane przez naukę i badaczy i wykorzystanie najnowocześniejszych technologii w celu zwiększenia biodostępności substancji czynnych najczęściej stosowanych leków oraz opracowania innowacyjnych systemów podawania leków, które będą bardziej funkcjonalne i dostosowane do rzeczywistych potrzeb, dzięki czemu przyczynią się do poprawy jakości życia ludzi.
Takie podejście wymaga istotnego rozszerzenia zakresu działalności badawczo-rozwojowej IBSA, dzięki której unowocześnia ona swoje produkty. Poczucie etycznej odpowiedzialności od zawsze motywowało firmę do nieustannego przewartościowywania koncepcji innowacji w dążeniu do poszerzania potencjału ludzkiego i zapewnienia lepszej opieki ludziom.