Nasze filary

Ludzie

Nadrzędna wartość IBSA

W centrum uwagi Grupy  IBSA  znajdują się ludzie: pacjenci i ich rodziny, lekarze, inwestorzy i pracownicy. Ukierunkowanie firmy na drugiego człowieka widoczne jest w działaniach każdego pracownika, zarówno w obszarze badań i rozwoju jaki w zespole sprzedaży i w jednostkach produkcyjnych.

Traktując ludzi jako fundamentalną wartość i stawiając sobie za cel zmniejszenie ich bólu i dyskomfortu, IBSA humanizuje pacjentów i koncentruje swoją energię i starania na obszarach, w których ma realną szansę wprowadzić zmiany na lepsze dostarczając najwyższej jakości rozwiązania odpowiadające na określone potrzeby fizjologiczne, relacyjne i społeczne.
Dostrzeganie unikalności każdego człowieka motywuje IBSA do prowadzenia badań naukowych umożliwiających zaoferowanie pacjentom najlepszych rozwiązań terapeutycznych, które są rezultatem dogłębnego zrozumienia fizycznych i psychicznych ograniczeń wynikających z określonego stanu zdrowia, zidentyfikowanych w wyniku obserwacji i bezpośredniego dialogu.

W tym kontekście, IBSA jest szczególnie dumna ze swoich pracowników, którzy identyfikują się silnie z wartościami i misją Grupy IBSA opartymi na koncepcji  innowacji w trosce o zdrowie i dąży do nawiązania bezpośrednich relacji z lekarzami i dzielenia się z nimi informacjami pochodzącymi od pacjentów, uznając to za pierwszy krok do stworzenia fundamentalnego dialogu terapeutycznego.
Celem tej kluczowej fazy jest zrozumienie fizjologicznych aspektów chorób umożliwiające opracowanie innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, a jednocześnie odbudowa zasadniczej relacji zaufania pomiędzy lekarzami a pacjentami i podjęcie  jednoznacznego zobowiązania do zapewnienia im najlepszej możliwej opieki.