Projekty Społecznej Odpowiedzialności

Zrównoważony rozwój

IBSA sustainability report 2019

Jednym z celów IBSA jest odpowiedzialne działanie na rzecz promowania postępu społecznego, stopniowe zmniejszanie swojego wpływu na środowisko i budowanie długoterminowego dobrobytu gospodarczego, w przekonaniu, że głównym celem firmy jest przyczynianie się do ogólnego dobrobytu ludzkości. Dążenie do tego celu jest dla IBSA integralną częścią jej wartości i kultury.

W tym celu, aby podzielić się swoją ideą opieki zdrowotnej, podkreślając przyjęcie właściwych praktyk w zakresie ochrony socjalnej i ochrony środowiska, grupa opracowała w 2016 r. swój pierwszy raport na temat zrównoważonego rozwoju, w którym zebrała i opisała dane dotyczące swoich wyników i podejścia do zrównoważonego rozwoju w roku finansowym 2015, w ramach którego przeanalizowano również ostatni trzyletni okres, w celu przedstawienia ogólnego kompleksowego obrazu.

W 2019 r. IBSA publikuje swój drugi raport na temat zrównoważonego rozwoju.