Projekty Społecznej Odpowiedzialności

Rodzicielstwo

Projekty realizowane przez IBSA w celu wspierania rodzicielstwa są przykładem tego, że jej celem jest umieszczenie ludzi w centrum wszystkich jej działań, zapewniając wsparcie kobietom, mężczyznom i parom stojącym przed trudnym zadaniem rodzicielstwa.

W dzisiejszym społeczeństwie, które nieprzerwanie i szybko ewoluuje, rodzicielstwo przybiera szereg nowych, różnych form: nowe rodziny z dziećmi z poprzednich małżeństw, rodziny z dziećmi urodzonymi po zastosowaniu technik wspomaganego rozrodu, pary żyjące w związku niezalegalizowanym, rodziny niepełne, rodziny mieszane, oraz rodziny z dziećmi adoptowanymi w kraju i za granicą. Role matki i ojca mogą być przenoszone z jednego rodzica na drugiego oraz grupa ludzi, która bierze udział w opiece nad dziećmi, może być nawet większa.

Rodzicielstwo jest dynamicznym procesem, który uczy nas, jak dbać i odpowiednio reagować na potrzeby innych, w szczególności dzieci, ale nie tylko. Ta podróż w rzeczywistości dotyczy nie tylko idei bycia prawdziwymi rodzicami, ale raczej jest autonomiczną przestrzenią psychologiczną, która nieustannie ewoluuje, stanowiąc część rozwoju każdego z nas. Opieka jest jednym z etapów rozwoju człowieka, ale jest to także wymiar psychiczny i relacyjny, w którym zbiega się historia emocjonalna człowieka, zdolność do doświadczania dynamicznych relacji, relacje z normami i społeczeństwem oraz zdolność do powodowania i doświadczania zmian itp.

W ramach tak szerokiej definicji opieka nad kimś może również oznaczać relacje inne niż związek matki/ojca i dziecka. W społeczeństwie, w którym oczekiwana długość naszego życia stale rośnie, jest coraz więcej dzieci, na które spada obowiązek opieki nad starzejącymi się rodzicami, którzy nie są już w stanie sami o siebie zadbać. Dlatego dzieci doświadczają odwrócenia ról, co sprawia, że stają się rodzicami własnych rodziców. Role rodzica, takie jak na przykład zapewnianie wsparcia emocjonalnego i ochrony, pełnią zatem same dzieci. Jest to zwrot, który stanowi szczególnie złożone i trudne doświadczenie, zwłaszcza z emocjonalnego punktu widzenia.

Rodzicielstwo jest zatem fundamentalnym etapem w życiu każdego człowieka, złożoną i dynamiczną siecią, która stanowi część naszego bytu.

IBSA uważnie i z wielkim zainteresowaniem obserwuje wielorakie implikacje rodzicielstwa i ich wpływ na różne etapy naszego życia. Z tego powodu promuje projekty i wspiera inicjatywy, które wnoszą rzeczywisty wkład w doświadczanie rodzicielstwa na różnych jego etapach ze świadomością i spokojem, zawsze w odniesieniu do konkretnych preferencji osobistych.