Projekty Społecznej Odpowiedzialności

Fundacje

Fundacja IBSA na rzecz badań naukowych

IBSA Foundation for scientific research

Międzynarodowa organizacja non-profit założona w Lugano w 2012 roku, która wspiera badania, upowszechnia kulturę naukową i kształci studiującą młodzież poprzez fora, warsztaty, granty naukowe i publikacje. Odgrywa ona aktywną rolę w zwiększaniu świadomości społecznej na temat problemów zdrowotnych, jakości życia i opieki nad jednostką.

 


ibsafoundation.org

Fundacja IBSA dla dzieci

IBSA Foundation for children

Głównym celem tej fundacji jest zarządzanie ośrodkiem opieki dziennej IBSA Nido Primi Passi dla 30 dzieci w wieku od 4 miesięcy do 4 lat, utworzonym w celu zapewnienia praktycznej pomocy pracownikom IBSA w kantonie Ticino (Szwajcaria) i lokalnej ludności.nidoprimipassi.ch

Fundacja na rzecz zarządzania Pracowniczym Funduszem Ubezpieczeń Społecznych

IBSA Foundation for occupational pension provision

Fundacja na rzecz zarządzania Pracowniczym Funduszem Ubezpieczeń Społecznych: założona w 1958 r., na długo, przed wprowadzeniem takiego ustawowego obowiązku, ma na celu zarządzanie aktywami funduszu emerytalnego pracowników IBSA w Szwajcarii. Oferowane usługi zabezpieczenia społecznego przewyższają usługi wymagane przez szwajcarskie prawo dla zakładowych funduszy emerytalnych i zapewniają pracownikom spokój finansowy na emeryturze oraz w przypadku problemów zdrowotnych.