Projekty Społecznej Odpowiedzialności

Działania

Parole Fertili

Parole fertili

Parole Fertili
Parole Fertili – Płodne Słowa - to cyfrowy projekt opowiadania historii, który powstał w 2016 roku i jest poświęcony dzieleniu się doświadczeniami ludzi podczas ich podróży w staraniach o dziecko. Platforma została zaprojektowana przez Center for Digital Health Humanities z bezinteresownym udziałem IBSA Italia.

Przed pojawieniem się Parole Fertili w Internecie były tylko dwa miejsca, w których można było porozmawiać o płodności: albo fora, na których treść składały się głównie prośby o pomoc i informacje, albo specjalistyczne strony internetowe poświęcone wspomaganemu rozrodowi.

Parolefertili.it  to nowość, ponieważ przyniosła zupełnie inną narrację w Internecie. Jest to  platforma, na której mężczyźni, kobiety i pary mogą swobodnie dzielić się swoimi doświadczeniami anonimowo. Rezultat był wybuchowy i wyzwalający. Udostępniono dziesiątki historii o silnym wydźwięku emocjonalnym niektóre ze szczęśliwym zakończeniem, inne z mniej szczęśliwym. Dzięki temu ludzie czuli się częścią społeczności rodziców i osób, w której wszyscy mieli poczucie, że uczestniczą w każdej konkretnej sytuacji osobistej i emocjonalnej.

Metaforą projektu był dar: historii z życia i emocji ludzi dzielących się swoimi przeżyciami oraz uwagi i empatia czytelników, którzy symbolicznie „adoptowali” publikowane historie.

Odwdzięczając się za dar
Wspierając publikację "Parole Fertili. Viaggio alla ricerca di un figlio" („Płodne słowa. Podróż w poszukiwaniu dziecka”) IBSA chciała dać coś cennego wszystkim mężczyznom i kobietom, którzy podarowali swoje historie, wiedząc, że ścieżkę rozrodu wspomaganego medycznie (Medically Assisted Procreation; MAP) można przejść bardziej naturalnie i bardziej komfortowo, jeśli doświadcza się jej i dzieli się nią z empatią. Projekt ten miał również zachęcić do promowania świadomości osób pracujących w tym sektorze, aby zachęcić je do postępowania i interakcji z większą uwagą na różnorodną osobistą wrażliwość par podążających tą ścieżką.

Książka wydana przez Mondadori Electa dzięki bezinteresownej pomocy IBSA Italia, składa się z ponad pięćdziesięciu opowieści stworzonych w celu podzielenia się tym co najcenniejsze. A tym co najcenniejsze jest doświadczenie i wiedza, że MAP nie jest łatwą ścieżką. Może wywoływać silne emocje i wpływać na całe życie pary, nawet poza sferą starania się o dziecko.

Casa dos Curumins

casa dos curumins

Casa dos Curumins oferuje marzenia i nadzieje dzieciom i młodzieży mieszkającej w dzielnicy nędzy Santa Terezinha na przedmieściach Sao Paolo w Brazylii. Stowarzyszenie zostało założone w Szwajcarii w październiku 2005 r. w celu współpracy z wolontariuszami z Santa Terezinha, którzy od wielu lat działają społecznie w tej dzielnicy.

Celem tej inicjatywy jest oferowanie możliwości i praktycznych alternatyw dla tych, którzy stracili wszelką nadzieję i marzenia. Daje im możliwość nauki, zapewnia żywność, szkolenia zawodowe, pomoc zdrowotną dla dzieci, młodzieży i ich rodzin oraz przekazywanie silnych wartości etycznych.

I Bambini delle Fate

I bambini delle fate

IBSA Italia od lat współpracuje z inicjatywą społeczną „I Bambini delle Fate”, która zapewnia wsparcie ekonomiczne w projektach integracji społecznej dla rodzin dzieci i młodzieży dotkniętej autyzmem i innymi niepełnosprawnościami.

W szczególności w regionie Lodi wkład wnoszony przez IBSA przeznaczany jest na wsparcie organizacji non-profit - Fundacji Stefano i Angeli Danelli Onlus, której celem jest poprawa ochrony dobrostanu psychicznego i fizycznego rodzin. Pomoc rodzicom w rozpoznaniu i zaakceptowaniu niepełnosprawności dziecka, w uzyskaniu narzędzi i nauczeniu się, jak stać się bardziej efektywnym w codziennej opiece nad dzieckiem i radzeniu sobie z niekorzystnymi sytuacjami. Za pośrednictwem tej Fundacji rodzice mogą również spotykać się z innymi ludźmi i tworzyć stowarzyszenia lub nieformalne grupy wsparcia , w ten sposób promując pozytywny krąg wsparcia społecznego.

Badania

Firma promuje świadomość w przedmiocie rodzicielstwa zlecając prestiżowym instytutom badawczym, takim jak CENSIS i GFK, prowadzenie badań w Szwajcarii i we Włoszech. Analiza wyników tych badań umożliwia gromadzenie danych, które zapewniają ogółowi społeczeństwa wszechstronne podstawy, a specjalistom cenne szczegółowe informacje.