Projekty Społecznej Odpowiedzialności

Projekty Społecznej Odpowiedzialności

Nasze projekty społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) opierają się na trosce o ludzi i dbaniu o ich dobre samopoczucie. Wzmacniają nasze zaangażowanie w przywracanie wartości zarówno ludziom - pracownikom, pacjentom i ich rodzinom - jak i regionom i społecznościom, w których działamy.

IBSA mocno wierzy w ludzi i ich potencjał i dąży do umieszczania jednostki w centrum wszystkich swoich działań, relacji i projektów.

Wspólne tworzenie rozwiązań, które skutecznie zaspokajają ludzkie potrzeby, to podejście leżące u podstaw działań IBSA. Takie podejście buduje nową świadomość i otwartość na szerszą koncepcję transferu wiedzy i współpracy.

csr-main.jpg